Osobiste urządzenie do wysyłania sygnału SOS zgodnie z BGR139 z funkcją dead man’s handle

Life-Tel 1 Plus

 

 

Bezpieczeństwo dla pracowników na rozległych obszarach.

Optymalna ochrona także podczas spokojnych czynności.

Ochrona pracowników na niebezpiecznych i indywidualnych miejscach pracy

Ochrona pracowników na niebezpiecznych i indywidualnych miejscach pracy
Mobilne urządzenie do wysyłania sygnału SOS Life-Tel 1 Plus jest zaprojektowany specjalnie do zabezpieczenia osób zatrudnionych pracujących na indywidualnych miejscach pracy, na rozległych obszarach i w miejscach niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami związku zawodowego przedsiębiorcy są zobowiązani zabezpieczyć takich pracowników osobistymi systemami do wysyłania sygnału SOS, by w razie wypadku można było niezwłocznie rozpocząć akcję ratunkową.

Urządzenie Life-Tel 1 Plus jako osobiste spełnia wszystkie wymogi miarodajnych przepisów BGR139 i służy w kombinacji z przeszkolonym personelem ds. bezpieczeństwa jako pełnowartościowy osobisty system do wysyłania sygnału SOS (PNA-11).

 

Ochrona pracowników na biurowych miejscach pracy i podczas spokojnych czynności

Osoba pracująca nosi Life-Tel 1 Plus na ramieniu i w razie potrzeby wywołuje alarm i powiadamia do sześciu numerów telefonu w postaci wiadomości SMS i/lub połączenia telefonicznego. Ma to miejsce nawet wówczas, gdy sam pracownik nie jest do tego zdolny (alarm niezależny od woli). Alarm manualny (zależny od woli) osoba pracująca wywołuje przez naciśnięcie przycisku.

Urządzenie Life-Tel 1 Plus zabezpiecza osoby zatrudnione wykonujące spokojne czynności, jak np. na odizolowanych miejscach pracy przy monitorach m.in. poprzez czujnik pozycji, który stale monitoruje kąt ciała.


"„Zgodnie z §25 przepisu o zapobieganiu wypadkom „Zasady prewencji” (BGVA1) uwzględniając sytuację ekonomiczną firmy w razie wypadku przedsiębiorca jest zobowiązany umożliwić poprzez urządzenia zgłaszające i działania organizacyjne sprowadzenie na miejsce wypadku niezwłocznie koniecznej pomocy” –– Z BGR139, Wydawca: Federacja Towarzystw Ubezpieczeniowych Branży Przemysłowej.

Zgodnie z §8 przepisu o zapobieganiu wypadkom „Zasady prewencji” (BGVA1) przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia monitorowania osoby pracującej w odosobnieniu podczas niebezpiecznych prac. To monitorowanie może przebiegać między innymi także poprzez osobiste systemy do wysyłania sygnału SOS. –Z BGR139, Wydawca: Federacja Towarzystw Ubezpieczeniowych Branży Przemysłowej.

Przy użyciu osobistych urządzeń do wysyłania sygnału SOS umieszczonych na ciele osób pracujących w odosobnieniu można w razie wypadku wywołać alarm osobisty w centrali odbierającej osobiste sygnały SOS zarówno w sposób zależny od woli, jak i niezależnie od woli. Transmisja sygnałów SOS następuje z reguły bezprzewodowo […]. –a– Z BGR139, Wydawca: Federacja Towarzystw Ubezpieczeniowych Branży Przemysłowej.

 

 

Alarm zależny od woli

 
Przycisk alarmowy SOS

Czerwony przycisk urządzenia Life-Tel 1 Plus służy do natychmiastowego wywoływania alarmu przez użytkownika. Po wciśnięciu przycisku urządzenie Life-Tel 1 Plus wysyła niezwłocznie alarmy na trzy uprzednio zaprogramowane numery. Alarmy następują w postaci wiadomości SMS i/lub połączenia telefonicznego.

Alarm niezależny od woli

 
Alarm pozycji

Urządzenie Life-Tel 1 Plus monitoruje pozycję urządzenia przy użyciu czujnika pozycji. Jeśli pozycja użytkownika urządzenia Life-Tel 1 Plus odbiega od uprzednio ustawionej pozycji o ponad 45 stopni przez zdefiniowany czas, urządzenie Life-Tel 1 Plus wywołuje alarm wstępny. Jeśli osoba nie wróci do ustawionego zakresu kąta w trakcie alarmu wstępnego, np. w wyniku omdlenia, urządzenie Life-Tel 1 Plus wywołuje alarm i powiadamia ustawione uprzednio numery w postaci wiadomości SMS i/lub połączenia telefonicznego.

Alarm bezruchu / dead man’s handle

W przypadku alarmu bezruchu urządzenie Life-Tel 1 Plus monitoruje, czy użytkownik jest w ruchu. Jeśli nie rozpozna ruchu po zdefiniowanym czasie z powodu niezdolności do działania osoby, urządzenie wywołuje alarm wstępny. Jest on sygnalizowany optycznie i akustycznie. Jeśli osoba nie poruszy się znowu w trakcie alarmu wstępnego, urządzenie Life-Tel 1 Plus wywołuje alarm i powiadamia ustawione uprzednio numery w postaci wiadomości SMS i/lub połączenia telefonicznego.

Alarm czasu

W przypadku alarmu czasu urządzenie Life-Tel 1 Plus zgłasza się o zdefiniowanych porach lub w odstępach czasu optycznie poprzez miganie dużych przycisków i poprzez sygnał akustyczny. Użytkownik potwierdza, że wszystko jest w porządku poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku. W razie braku potwierdzenia, urządzenie Life-Tel 1 Plus wywołuje alarm i powiadamia ustawione uprzednio numery w postaci wiadomości SMS i/lub połączenia telefonicznego.

Alarm ucieczki

W przypadku tego alarmu urządzenie Life-Tel 1 Plus reaguje na pośpieszne ruchy, jakie mają miejsce podczas ucieczki. Po alarmie wstępnym urządzenie Life-Tel 1 Plus wywołuje alarm i powiadamia ustawione uprzednio numery w postaci wiadomości SMS i/lub połączenia telefonicznego.

Alarm upadku

Alternatywa dla alarmu ucieczki. Jeśli nie można się spodziewać alarmu ucieczki podczas pracy, lecz istnieje znaczące niebezpieczeństwo upadku, w razie upadku ten alarm służy jako alternatywa.

Alarm utraty

W razie utraty lub wyjęcia urządzenia z opaski na ramię urządzenie Life-Tel 1 Plus także wywołuje alarm i powiadamia ustawione uprzednio numery w postaci wiadomości SMS i/lub połączenia telefonicznego.

Alarm techniczny

Urządzenie Life-Tel 1 Plus jest wyposażone w wiele technicznych funkcji alarmowych celem monitorowania sprawności i gotowości do użytku. W tym wypadku monitorowane są pojemność akumulatora, zasięg GSM i działanie czujników. W razie niespełnienia limitu lub zakłóceń w pracy czujników zostanie wywołany alarm techniczny i urządzenie Life-Tel 1 Plus powiadomi ustawione uprzednio numery w postaci wiadomości SMS i/lub połączenia telefonicznego.

Podstawowe obszary zastosowań:


 • osoby pracujące w odosobnieniu
 • także w przypadku spokojnych czynności
 • osoby na obszarach niebezpiecznych

Czerwony przycisk SOS służy do alarmów natychmiastowych.

Dodatkowe obszary zastosowań:


 • chore i osłabione osoby
 • seniorzy pod opieką
 • sportowcy
 • ochrona przed niebezpieczeństwami czyhającymi w wolnym czasie

 
 

 

Funkcja telefonu

Na numer urządzenia Life-Tel 1 Plus można w każdej chwili zadzwonić jak na zwykły telefon komórkowy. Dodatkowo przycisk 3 służy jako przycisk do bezpośredniego wybierania najważniejszych numerów telefonu, np. centrala ratunkowa, krewni, opiekunka.

Indywidualnie łączone funkcje alarmowe

Każdą pojedynczą funkcję alarmową można pojedynczo aktywować i ustawić jej czułość. Ponadto wszystkie funkcje alarmowe można dowolnie ze sobą łączyć, a tym samym dostosować urządzenie Life-Tel 1 Plus do swoich indywidualnych potrzeb i szczególnych okoliczności.

Stan w momencie dostawy

W momencie dostawy funkcje alarmowe ustawione są zgodnie z wymogami odnośnie użytkowania osobistych systemów do wysyłania sygnału SOS (BGR139 – 3.4.2.).

Life-Tel 2 - mobiles Personen Notsignal Gerät

Możliwość noszenia na pasku w specjalnym pokrowcu.


 
 

Wskazówki i przegląd

 

Wskazówki bezpieczeństwa

W celu zapewnienia optymalnego monitorowania osoby komunikaty alarmowe powinna przyjmować bez opóźnień przeszkolona osoba lub centrala alarmowa.

Uwagi

Jeśli poszczególne miejsca pracy charakteryzują się bardzo dużym natężeniem hałasu, wskazane jest, aby wybrać urządzenie z dodatkowym silnikiem drgań (Life-Tel 1 Plus-M). Ponadto, w celu dalszego polepszenia wskazane jest stosowanie opaski na ramię z migającymi diodami (101-124)

Wymogi techniczne

By móc korzystać z urządzenia, potrzebne są:
a) standardowa aktywna karta SIM

b) wystarczająca moc akumulatora i zasięg sieci

Life-Tel 2 - mobiles Personen Notsignal Gerät

Opaska na ramię z 8 diodami LED, Cena: zobacz w akcesoriach.

 • Zakres dostawy
  • osobiste urządzenie do wysyłania sygnału SOS Life-Tel 1 Plus
  • opaska na ramię
  • stacja do ładowania
  • ładowarka
 • Dane techniczne
  • Zakres temperatury: zakres podczas pracy minimum -10ºC do +55ºCC
  • Zakres magazynowania: minimum -25ºC do +80ºC
  • Wymiary: 116mm x 42mm x 21mm (długość x szerokość x wysokość)
  • Napięcie robocze: 3,3V do 4,2V (nominalne 3,6V)
  • Czas standby: minimum 200 godzin
  • Czas rozmowy: do 160 minut
   Uwaga: Czas stanby i czas rozmowy są zależne od lokalnej sytuacji zasięgu urządzenia Life-Tel 1 Plus!
  • Moduł: Wavecom Q2400
  • Akumulator: Li-Ion / 1100 mAh
  • Czas ładowania: 45 Min.
  • Karta SIM: 3 Volt
  • Pasma częstotliwości:
   EGSM900 (880 bis 960 MHz)
   DCS1800 (1.710 bis 1.880 MHz)
  • Klasy GSM:
   Klasse 4 (2 Watt) bei EGSM900
   Klasse 1 (1 Watt) bei DCS1800
  • Obsługa danych: SMS
 • Instrukcja obsługi

Life-Tel 1
1996
PLN z 23% VAT.
Life-Tel 1 Plus
2516
PLN z 23% VAT.
Life-Tel 1 Plus-M
2636
PLN z 23% VAT.
Life-Tel 2
2596
PLN z 23% VAT.
Life-Tel 2-M
2716
PLN z 23% VAT.
Wywoływanie alarmu zależnego od woli
Wywoływanie alarmu niezależnie od woli
Funkcja telefonu
Funkcja SOS na trzy numery
Automatyczne przyjmowanie połączeń telefonicznych
Funkcja nasłuchu
Lokalizacja komórek GSM
Alarm stref GSM
Lokalizacja GPS
Alarm stref GPS
Alarm bezruchu / dead man’s handle
Alarm czasu / Funkcja opieki
Alarm pozycji
Alarm ucieczki
Alarm upadku
Alarm utraty
Alarm techniczny
Zdalna konserwacja poprzez wiadomość SMS
Silnik wibracyjny
Zamów Zamów Zamów Zamów Zamów

* Alarm będzie zależne od osoby
w formie alarmu wstępnego
** Osoby pozostające na utrzymaniu będzie alarm
wstępu nie jest obowiązkowe

 

Krótka informacja odnośnie najważniejszych rodzajów alarmu i ich funkcji

 
Alarm czasu / Funkcja opieki

Daje użytkownikom możliwość sprawdzenia (według ustawień fabrycznych co 12 minut), czy wszystko jest u nich w porządku.

Alarm bezruchu / Funkcja GUARD / dead man’s handle

Ten alarm gwarantuje wywołanie alarmu po 30 sekundach (ustawienia fabryczne) bezruchu użytkownika.

Alarm pozycji

Ciągle monitoruje i sprawdza, czy użytkownik utrzymuje ustawioną pozycję. W ustawieniach fabrycznych jest zawsze pozycja pionowa.

Alarm ucieczki

Monitoruje osobę pracującą w odosobnieniu, czy nie wykonuje ona pospiesznych ruchów typowych dla ucieczki.

Alarm upadku – alternatywa dla alarmu ucieczki

Jeśli alarm ucieczki nie jest potrzebny, można ustawić alarm upadku jako alternatywę. W przypadku alarmu upadku alarm wywoła upadek spowodowany potknięciem

Alarm utraty

Alarm nastąpi w wyniku wyrwania lub wyjęcia urządzenia w trybie alarmowym z dostarczonego etui na pasek lub etui na ramę

Alarm techniczny

Urządzenie samodzielnie monitoruje pojemność akumulatora, zasięg GSM i działanie czujników.

Uwaga: Tekst w ulotce Life-Tel 2 dotyczy także urządzenia Life-Tel 1 Plus, lecz bez GPS.

powrót do góry

 

<< z powrotem do przeglądu produktów

Call Now Button