Osobiste urządzenie do wysyłania sygnału SOS z funkcją dead man’s handle

Life-Tel 1

 

Life-Tel 1 Personen-Notruf-Geraet mit Totmannschaltung

 

Dzięki urządzeniu Life-Tel 1 osoby pracujące poza zasięgiem słuchu i wzroku otrzymają szybką pomoc w razie wypadku

Bezpieczeństwo dla osób pracujących w odosobnieniu i na niebezpiecznych miejscach pracy

Urządzenie Life-Tel 1 jako mobilne urządzenie SOS niezawodnie zabezpiecza osoby pracujące w odosobnieniu i niebezpieczne miejsca pracy. W sytuacji kryzysowej urządzenie Life-Tel 1 noszone przy pasku lub w kieszeni wysyła sygnał SOS na trzy uprzednio zaprogramowane numery telefonu i umożliwia szybką pomoc.

DFunkcja alarmowa polega na wielu czujnikach wibracyjnych, które wywołują alarm, gdy tylko osoba nosząca urządzenie przestanie się poruszać. Zależnie od ustawienia akustyczny i wizualny alarm wstępny dla zabezpieczanej osoby rozbrzmiewa po 30, 60 lub 90 sekundach bezruchu.

Jeśli coś się przydarzyło osobie i nadal nie porusza się ona w ciągu 45 sekund alarmu wstępnego, urządzenie Life-Tel 1 wywołuje alarm. Bez straty czasu zostaną powiadomione zaprogramowane numery w postaci połączeń telefonicznych i/lub wiadomości SMS.


" „Zgodnie z §25 przepisu o zapobieganiu wypadkom „Zasady prewencji” (BGVA1) uwzględniając sytuację ekonomiczną firmy w razie wypadku przedsiębiorca jest zobowiązany umożliwić poprzez urządzenia zgłaszające i działania organizacyjne sprowadzenie na miejsce wypadku niezwłocznie koniecznej pomocy” – Z BGR139, Wydawca: Federacja Towarzystw Ubezpieczeniowych Branży Przemysłowej. [/client_name]

Zgodnie z §8 przepisu o zapobieganiu wypadkom „Zasady prewencji” (BGVA1) przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia monitorowania osoby pracującej w odosobnieniu podczas niebezpiecznych prac. To monitorowanie może przebiegać między innymi także poprzez osobiste systemy do wysyłania sygnału SOS. – Z BGR139, Wydawca: Federacja Towarzystw Ubezpieczeniowych Branży Przemysłowej. [/client_name]

Przy użyciu osobistych urządzeń do wysyłania sygnału SOS umieszczonych na ciele osób pracujących w odosobnieniu można w razie wypadku wywołać alarm osobisty w centrali odbierającej osobiste sygnały SOS zarówno w sposób zależny od woli, jak i niezależnie od woli. Transmisja sygnałów SOS następuje z reguły bezprzewodowo […]. –Z BGR139, Wydawca: Federacja Towarzystw Ubezpieczeniowych Branży Przemysłowej.

 

 

Alarm zależny od woli

 
Przycisk alarmowy SOS

Urządzenie Life-Tel 1 można używać jako telefon komórkowy SOS wysyłając przy użyciu czerwonego przycisku raz za razem natychmiastowy sygnał SOS na trzy numery telefonu. Zależnie od ustawienia urządzenie Life-Tel 1 wysyła wiadomości SMS i/lub wykonuje połączenia telefoniczne z numerami.

Urządzenie Life-Tel 1 ustanawia samodzielnie połączenie głosowe i emituje sygnał dźwiękowy co 10 sekund w celu umożliwienia łatwiejszej lokalizacji pobytu osoby ( p. na terenie otwartym) przez ratownika. Jednocześnie czerwony przycisk 1 miga w takim samym rytmie.

Alarm niezależny od woli

 
Alarm bezruchu / dead man’s handle

Alarm bezruchu lub dead man’s handle stanowi centralny element urządzenia Life-Tel 1. Funkcja ta polega na zintegrowanych czujnikach ruchu, przy pomocy których urządzenie Life-Tel 1 sprawdza, czy użytkownik się jeszcze porusza.

Jeśli po alarmie wstępnym o długości 45 sekund nie nastąpią ruchy, urządzenie Life-Tel 1 wywołuje alarm na trzy ustawione uprzednio numery. Sygnał SOS wysyłany jest poprzez wiadomość SMS i/lub w postaci połączenia telefonicznego, w związku z czym można wdrożyć działania ratunkowe.

NPo alarmie urządzenie wskazuje ratownikom miejsce pobytu osoby poszkodowanej poprzez sygnał dźwiękowy i miganie czerwonego przycisku.

Lokalizacja i monitorowanie obszarów ruchu

 
Lokalizacja komórek GSM

Jeśli osoba nie daje odpowiedzi poprzez połączenie głosowe i nie zostanie natychmiast znaleziona, możliwa jest lokalizacja poprzez kwerendę komórek GSM.

Alarm stref GSM

Przy użyciu alarmu stref GSM można się zapobiegawczo upewnić, że nosząca urządzenie osoba nie opuści określonych stref GSM i nie uda się w niebezpieczne rejony.

 

Podstawowe obszary zastosowań::


  • osoby pracujące w odosobnieniu
  • osoby w niebezpiecznych rejonach
  • pracownicy ochrony
  • podróże z miejsca do miejsca

Urządzenie Life-Tel 1 wysyła alarm na trzy ustawione uprzednio numery telefonu poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku.


 

Life-Tel 1 jako pomoc w opiece

 
Funkcja opieki / alarm czasu

Funkcja opieki pomaga troszczyć się o osoby, które wymagają regularnego sprawdzania ich stanu bez konieczności stałej obecności. Można przekazać podopiecznemu urządzenie Life-Tel 1 z zaprogramowanymi maksymalnie czterema porami dnia, kiedy urządzenie Life-Tel 1 zgłosi się akustycznie i optycznie.

Podczas każdego zgłoszenia podopieczny potwierdzi przez naciśnięcie przycisku, że ma się dobrze. W razie braku reakcji urządzenie Life-Tel 1 wyśle komunikat SOS w postaci wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego na maksymalnie trzy numery telefonu.

Ta funkcja przydaje się również jako przypomnienie i upewnienie się o zażyciu lekarstw lub w przypadku cukrzyków o spożyciu głównych posiłków. W razie braku potwierdzenia przez pacjentów o zaprogramowanych czasach, urządzenie Life-Tel 1 wyśle niezwłocznie wiadomość opiekunowi.

 
Monitorowanie miejsca pobytu poprzez GSM dla osób zdezorientowanych

Przy użyciu alarmu stref GSM można sprawdzić, czy podopieczny nie opuszcza określonego obszaru, np. terenu domu starców. Zaprogramowanie obszaru w tym celu jest bardzo proste. By urządzenie Life-Tel 1 poznało obszar, należy obejść go z urządzeniem w ręku. Urządzenie Life-Tel 1 samodzielnie zapisze komórki GSM bez manualnego wpisywania.

Potem należy włączyć monitorowanie miejsca pobytu i zadbać o to, by określona osoba nosiła przy sobie urządzenie. Gdy tylko osoba opuści obszar znajomych komórek telefonii komórkowej, urządzenie Life-Tel 1 powiadomi krewnych lub opiekuna w postaci wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego

 
Funkcja nasłuchu w razie potrzeby

W razie potrzeby krewny lub opiekun może wysłać wiadomość SMS do urządzenia Life-Tel 1 i skorzystać z funkcji automatycznego oddzwaniania. Można wówczas skorzystać z nasłuchu w miejscu pobytu podopiecznego i upewnić się, że wszystko jest w porządku.

 
Tryb alarmowy SOS

W trybie alarmowym SOS urządzenie Life-Tel 1 automatycznie przyjmuje połączenia telefoniczne i jednocześnie aktywuje tryb głośnomówiący. W ten sposób można skontaktować się nawet z osobami, które w wyniku jakiegoś wydarzenia nie są już w stanie samodzielnie posługiwać się urządzeniem.

 
Funkcja telefonu komórkowego

Urządzenie Life-Tel 1 służy podopiecznemu także jako prosty telefon komórkowy, przy użyciu którego może zadzwonić na trzy zapisane numery przez naciśnięcie przycisku i przyjąć wszystkie przychodzące połączenia telefoniczne.

 

Dodatkowe obszary zastosowań:


  • pacjenci z grupy ryzyka
  • pacjenci z chorobami krążenia wieńcowego
  • cukrzycy
  • seniorzy

Urządzenie Life-Tel 1 pomaga utrzymać kontakt z krewnymi wymagającymi opieki i pacjentami z grupy ryzyka.

Możliwość noszenia na pasku w specjalnym pokrowcu.


 

 

Wskazówki i przegląd

 

Wskazówki bezpieczeństwa

W celu zapewnienia optymalnego monitorowania osoby komunikaty alarmowe powinna przyjmować bez opóźnień przeszkolona osoba lub centrala alarmowa.

Uwagi

Jeśli poszczególne miejsca pracy charakteryzują się bardzo dużym natężeniem hałasu, wskazane jest, aby wybrać urządzenie z dodatkowym silnikiem drgań (Life-Tel 1-M). Ponadto, w celu dalszego polepszenia wskazane jest stosowanie opaski na ramię z migającymi diodami (101-124)

Wymogi techniczne

By móc korzystać z urządzenia, potrzebne są:
a) standardowa aktywna karta SIM

b) wystarczająca moc akumulatora i zasięg sieci


Porównanie alarmów i funkcji trzech typów Life-Tel

Life-Tel 1
1996
PLN z 23% VAT.
Life-Tel 1 Plus
2516
PLN z 23% VAT.
Life-Tel 1 Plus-M
2636
PLN z 23% VAT.
Life-Tel 2
2596
PLN z 23% VAT.
Life-Tel 2-M
2716
PLN z 23% VAT.
Wywoływanie alarmu zależnego od woli
Wywoływanie alarmu niezależnie od woli
Funkcja telefonu
Funkcja SOS na trzy numery
Automatyczne przyjmowanie połączeń telefonicznych
Funkcja nasłuchu
Lokalizacja komórek GSM
Alarm stref GSM
Lokalizacja GPS
Alarm stref GPS
Alarm czasu / Funkcja opieki
Alarm bezruchu / dead man’s handle
Alarm pozycji
Alarm ucieczki
Alarm upadku
Alarm utraty
Alarm techniczny
Zdalna konserwacja poprzez wiadomość SMS
Silnik wibracyjny
Zamów Zamów Zamów Zamów Zamów

* Wywoływanie alarmu zależnego od woli
** Wywoływanie alarmu niezależnie od woli

 

Krótka informacja odnośnie najważniejszych rodzajów alarmu i ich funkcji

 
Alarm czasu / Funkcja opieki

Daje użytkownikom możliwość sprawdzenia (według ustawień fabrycznych co 12 minut), czy wszystko jest u nich w porządku.

Alarm bezruchu / Funkcja GUARD / dead man’s handle

Ten alarm gwarantuje wywołanie alarmu po 30 sekundach (ustawienia fabryczne) bezruchu użytkownika.

Alarm pozycji

Ciągle monitoruje i sprawdza, czy użytkownik utrzymuje ustawioną pozycję. W ustawieniach fabrycznych jest zawsze pozycja pionowa.

Alarm ucieczki

Monitoruje osobę pracującą w odosobnieniu, czy nie wykonuje ona pospiesznych ruchów typowych dla ucieczki.

Alarm upadku – alternatywa dla alarmu ucieczki

Jeśli alarm ucieczki nie jest potrzebny, można ustawić alarm upadku jako alternatywę. W przypadku alarmu upadku alarm wywoła upadek spowodowany potknięciem

Alarm utraty

Alarm nastąpi w wyniku wyrwania lub wyjęcia urządzenia w trybie alarmowym z dostarczonego etui na pasek lub etui na ramę

Alarm techniczny

Urządzenie samodzielnie monitoruje pojemność akumulatora, zasięg GSM i działanie czujników.

Uwaga: Tekst w ulotce Life-Tel 2 dotyczy także urządzenia Life-Tel 1 Plus, lecz bez GPS.

powrót do góry

<< z powrotem do przeglądu produktów

Call Now Button